Archív kategorií: verejne_obstaravanie

Verejné obstarávanie – dom smútku

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

Dom smútku Bodza tech.správa

E-1

E-2

E-3

E-4

KROS_[11-03-2015][Rekonštrukcia budovy domu smútku]

PO-1 Dom smútku Bodza

PO-2 Dom smútku Bodza

Posudok drevo bogya

S01_Vřkres_tvaru_zßkladov

S02_Vystużenie_zßkladov

S03_Vřkres_tvaru_bettvarnic

S04_Vřkres_tvaru_stropu_nad1NP

S05_Vřkres_tvaru_venca_pod_pom˙rnicou

S06_Vystużenie_vencov

S07_Vystużenie_prekladov

S08_Vystużenie_stňpov

S09_Vystużenie_stňpov

Technická správa Bodza

Technická správa Dom smutku

TSpo 15-136 Rek.domu smutku Bodza – Varga A

vypocty Dom smútku Bogya

Verejné obstarávanie – kultúrny dom

1 – Stavebné práce

2 – Ústredné kúrenie

3 – Plynofikácia – NTL Plynovod

4 – Elektroinštalácia

Arch., Zlepšenie…, Bodza, TLAČ, 2014

bleskbodza

C. Odpad.hosp. Zlepšenie…, Bodza, 2014

hlpospáj.dwg Model (1)

KOM_KOTOLNA KD_BODZA_PLYN

Obal, Architektúra, Zlepšenie tep….Bodza, 2014

Obal_KOTOLNA KD_BODZA_PLYN

Obal, Zlepšenie tep….Bodza, 2014

Obal, Zoznam pr., Zlepšenie …, Bodza, 2014

Odpad. hosp-2,Zlepšenie…, Bodza, 2014

Odpad. hosp-3, Zlepšenie…, Bodza, 2014

P-1 KOTOLNA KD_BODZA_PLYN

P-2 KOTOLNA KD_BODZA_PLYN

Situácia M 1-250, Zlepšenie…, Bodza, 2014

Situácia, širšie vzťahy, Zlepšenie…, Bodza, 2014

správa

Sprievodná správa, Tlač, Zlepšenie…, Bodza, 2014

Stat. pos. Kult.dom, Zlepšenieenerg…, Bodza, 2014

Súhrnná techn. správa, Zlepšenie…, Bodza, 2014

TS_KOTOLNA KD_BODZA_PLYN

TS Zatepľovanie KD, Bodza, 2014

UK-1 KOTOLNA KD_BODZA

výkaz.dwg Model (1)

Vykaz-vymer-NTL_KD_BODZA

Výkaz výmer, UK, Bodza

Zoznam príloh-Arch., Zlepše…, Bodza, 2014